Sunday, 27 July 2014

BLOK  EVAM JILA KA CHUNAV KARANE HETU NAMANKAN FORM
KRIPYA  15  AGUST TAK BLOK KARY KARIDI EVM 30 AGUST TAK JILA KARY KARIDI KA CHUNAV KARVAKAR KARYALAY GYAP D.M C.D.OD,SSP. PD, BDO. VA ANAY SAM BANDHIT ADHIKARIYO KO  PRTILIPI KAR DIJIYE

No comments:

Post a Comment